Preskočiť miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Obrázok: Dušan Hámorský
Základná práca v systéme Moodle
autor Dušan Hámorský - Monday, 2 February 2015, 15:08
 

Čo je Moodle?

Moodle je softvérový balíček pre vytváranie kurzov založených na Internete a web stránkach. Je to projekt, ktorý neustále napreduje a je určený pre podporu sociálneho konštruktivistického rámca vyučovania.

Ako to funguje?

Prinášame Vám orientačný videonávod pre základné činnosti v systéme Moodle (pozn. konkrétne kroky a postupy sa môžu líšiť v závislosti od verzie systému!):

 

Preskočiť dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Prevod ozubenými kolesami:

a) výpočet priemerov hriadeľov

b) výpočet rozmerov ozubenia

c) návrh konštrukčného riešenia ozubených kolies

d) výpočet spojenia ozubených kolies s nábojom

e) výpočet síl v ozubení

f) výpočet síl na ložiská

g) návrh a výpočet ložísk

h) zostavný výkres ozubeného prevodu

i) výrobný výkres ozubeného kolesa

Výpočet remeňového prevodu:

a) plochý remeň

b) klasický klinový remeň

c) úzky klinový remeň

d) zostavný výkres prevodu

e) výrobný výkres remenice

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:

Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti.

Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie

Druh kontinuálneho vzdelávania: špecializačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná - prezenčná 80 hodín a dištančná 30 hodín, spolu 110 hodín.

Vedúci skupiny: Miloš Novák

Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie

Druh kontinuálneho vzdelávania: špecializačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná - prezenčná 80 hodín a dištančná 30 hodín, spolu 110 hodín.

Vedúci skupiny: Boris Sihelsky

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Druh kontinuálneho vzdelávania: Funkčné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná - prezenčná 164 hodín a dištančná 36 hodín (pomer 41:9)

Vedúci: Miloš Novák

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Druh kontinuálneho vzdelávania: Funkčné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná - prezenčná 164 hodín a dištančná 36 hodín (pomer 41:9)

Vedúci: Miloš Novák

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Druh kontinuálneho vzdelávania: Funkčné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná - prezenčná 164 hodín a dištančná 36 hodín (pomer 41:9)

Vedúci: Miloš Novák

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov.

Rozsah vzdelávacieho programu: 60 hodín – z toho 24 prezenčne, 36 dištančne
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov

Vedúci: Miloš Novák

 1. Úvod do podnikania
 2. Podnikateľské prostredie 
 3. Legislatíva - živnostenský zákon, obchodný zákon, trestný zákon...
 4. Odvody - ZP, SP, DÚ
 5. Kto je podnikateľ, postavenie podnikateľa, právna subjektivita
 6. Formy podnikania - živnosť, obchodné spoločnosti
 7. Porovnanie jednotlivých foriem podnikania - výhody,nevýhody
 8. Podnikanie v s.r.o. - založenie s.r.o., právne a ekonomické aspekty s.r.o.
 9. Účtovníctvo a dane ( základy účtovníctva a dane z príjmu FO,PO)
 10. Povinnosti konateľa, postavenie konateľa, interné normy
 11. Praktické príklady na získanie kompetencií v manažmente , marketingové zručnosti, personálna politika firmy
 12. Záverečný test